šlechtitelská stanice Selgen

VacekZe života školy

Navštívili jsme šlechtitelskou stanici Selgen a. s. v Úhřeticícj, která se zaměřuje na vývoj nových odrůd pšenic (ozimé i jarní). Nejdříve jsme na středisku byli seznámeni s historií a následně se současnou šlechtitelskou praxí. Šlechtění pšenice má již více jak stoletou historii a v Úhřeticích se mohou pyšnit vyšlechtěním celé řady významných a úspěšných odrůd. Jedinou odrůdu tu vyvíjejí vice jak deset let. Za tuto dobu je podrobena nejenom namnožení, ale také celé řadě různorodých dlouhodobých pokusů, při nichž jsou sledovány jak základní, tak i vedlejší kvalitativní a kvantitativní ukazatele jakosti.
Poté jsme přešli do pokusných skleníků a na pokusná políčka, kde jsme viděli metody šlechtění na vlastní oči. Dále nám byla popsána práce fytopatologů, kteří záměrně infikují rostliny chorobami a sledují jejich reakce. Se zájmem jsme si tak prohlédli pokusy s rzí pšeničnou, rzí travní, rzí plevovou, padlím travním, braničnatkou pšeničnou a braničnatkou plevovou. Prohlédli jsme si také sklízecí mlátičky jimiž se sklízejí pokusná políčka, posklizňovou linku a mrazící box na uchování genetického materiálu.
Nutno říci, že cílem šlechtitelů je nejenom nabídnout nejlepší genetický materiál, ale také zajistit zemědělcům plnohodnotný servis spojený s kvalitní prací jejich agronomů a poradců, kteří dokáží zohlednit jednotlivé vlastnosti odrůd a pracovat s nimi v konkrétních hospodářských podmínkách.
Do Chrudimi jsme se vraceli s dobrými znalostmi jak ohledně šlechtitelských prací, tak agrotechniky obilovin.