Maturity

Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika - podle toho, co si vybereš. Zbylý předmět si můžeš vzít jako nepovinnou zkoušku.

Společná část

Český jazyk

povinný předmět


  • Didaktický test
  • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Můžeš maturovat buď z matematiky (didaktický test), nebo z cizího jazyka (didaktický test a ústní zkouška). Za podmínek stanovených prováděcím předpisem k zákonu č. 561/2004 Sb. lze povinnou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Navíc můžeš maturovat ještě z max. dvou nepovinných předmětů. Vyber si buď matematiku, nebo cizí jazyk.
 

Termíny písemných prací

 
 

4. dubna 2024
anglický jazyk


9. dubna 2023
český jazyk 
 

Termíny maturit společné části

 
 

2. května 2024
didaktické testy z matematiky a angličtiny


3. května 2024
didaktický test z českého jazyka a literatury

 
 

Termíny maturit profilové části

 
 

14. - 15. května 2024
praktická zkouška 4.C

20. - 23. května 2024
praktická zkouška 4.A


16. - 17. května 2024
 ústní zkouška 4.C

24. - 30. května 2024
ústní zkouška 4.A 

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele