Maturity

Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika - podle toho, co si vybereš. Zbylý předmět si můžeš vzít jako nepovinnou zkoušku.

Společná část

Český jazyk

povinný předmět


  • Didaktický test
  • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Můžeš maturovat buď z matematiky (písemný test), nebo z cizího jazyka (didaktický test a ústní zkouška).Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Navíc můžeš maturovat ještě z max. dvou nepovinných předmětů. Vyber si buď matematiku, nebo cizí jazyk.
 

Termíny písemných prací

 
 

18. dubna 2023
český jazyk


20. dubna 2023
anglický, nebo
německý jazyk 
 

Termíny maturit společné části

 
 

září 2023
didaktické testy z matematiky a angličtiny


září 2023
didaktický test z českého jazyka a literatury

 
 

Termíny maturit profilové části

 
 

7. září 2023
praktická zkouška


8. září 2023
ústní a profilová část 
 

Maturitní komise

 
 

Předseda: Ing. Josef Coufal
(Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun)

Místopředseda: Ing. Ludmila Kabelová

Třídní učitel: Ing. Markéta Herzánová

Předmět

Hodnotitelé

Český jazyk a literatura

Mgr. Marie Viková

PaeDr. Eva Bidmonová

Anglický jazyk

Ing. Renata Zoubková

Mgr. Kateřina Pilná
Mgr. Alena Maixnerová

Německý jazyk

PhDr. Iva Bergmanová

Ing. Renata Zoubková

Zemědělské předměty

Ekonomické předměty

Praktická zkouška

Ing. Markéta Herzánová

Ing. Romana Zaňková

Ing. Pavel Hrubý

Ing. Pavel Hrubý

Ing. Stanislav Valášek

Ing. Markéta Herzánová

Ing. Jan Janotka

 

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele