Maturity

Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika - podle toho, co si vybereš. Zbylý předmět si můžeš vzít jako nepovinnou zkoušku.

Společná část

Český jazyk

povinný předmět


  • Didaktický test
  • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Můžeš maturovat buď z matematiky (písemný test), nebo z cizího jazyka (didaktický test a ústní zkouška).Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Navíc můžeš maturovat ještě z max. dvou nepovinných předmětů. Vyber si buď matematiku, nebo cizí jazyk.
 

Termíny maturit společné části

 
 

24. 5. 2021
didaktické testy z matematiky a angličtiny


25. 5. 2021
didaktický test z českého jazyka a literatury26. 5. 2021
didaktické testy z dalších cizích jazyků a rozšiřující matematiky


 
 

Termíny maturit profilové části

 
 
4. A
4. C
praktické zkoušky
7. – 8. června
9. června
ústní a profilová část
9. – 11. června
11. června

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele