Maturity

Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď cizí jazyk, nebo matematika - podle toho, co si vybereš. Zbylý předmět si můžeš vzít jako nepovinnou zkoušku.

Společná část

Český jazyk

povinný předmět


  • Didaktický test
  • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Můžeš maturovat buď z matematiky (písemný test), nebo z cizího jazyka (didaktický test a ústní zkouška).Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Navíc můžeš maturovat ještě z max. dvou nepovinných předmětů. Vyber si buď matematiku, nebo cizí jazyk.
 

Termíny písemných prací

 
 

duben 2023
český jazyk


duben 2023
anglický jazyk 
 

Termíny maturit společné části

 
 

květen 2023
didaktický test z českého jazyka a literatury


květen 2023
didaktické testy z matematiky a angličtiny

 
 

Termíny maturit profilové části

 
 

květen 2023
praktická zkouška


květen 2023
ústní a profilová část 

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele