Absolutorium

Zkouška, kterou ukončuješ své studium na vyšší odborné škole. Skládá se ze tří částí, a když u všech uspěješ, získáš diplom a titul DiS.

Termín absolutorií

 • Termín odevzdání absolventské práce ve V3.D vedoucímu studijní skupiny do 30.4. 2024
 • Přihlášení k absolutoriu: do 14.6. 2024
 • Termín odevzdání posudků od vedoucích a oponentů na absolventskou práci ve V3.D do 17.6. 2024
 • Absolutoria V3.D: 24. - 25.6. 2024

  Informace o zkoušce

  • Obor: Správa ochrany životního prostředí
  • Pro studenty denní i dálkové formy
  • Skládá se ze tří základních okruhů
  • Úspěšným vykonáním obdržíš Vysvědčení o absolutoriy
  • Získáš titul Diplomovaný specialista – DiS.
  • Zkušební okruhy

   Cizí jazyk


   Probíhá ústně a trvá 20 minut. Dalších 20 minut budeš mít na přípravu. Jazyk si můžeš vybrat dle vlastního uvážení.

   Angličtina

   nebo

   Němčina

   Odborné předměty


   Ústní teoretická zkouška z průřezu znalostí několika stěžejních předmětů. Budeš mít 20 minut na přípravu a 20 samotného zkoušení.

   Předměty:
   • Ekonomika životního prostředí
   • Právo životního prostředí
   • Ochrana a tvorba životního prostředí
   • Ochrana a tvorba krajiny
   • Základy ekologie a ekologická osvěta
   • Odpadové hospodářství

   Obhajoba ABP


   V rámci studia budeš psát svou absolventskou práci. Součástí absolutoria je její obhajoba, která také zabere 20 + 20 minut.

   Nabízená témata

   Potřebuješ poradit?

   Zeptej se učitele