Praxe na VOŠ

U nás nezůstaneš jen u teorie

Výkon praxe je důležitou součástí denního studia, z které načerpáš praktické informace pro svoji Absolventskou práci i pro svůj další profesní rozvoj.

Po každé praxi vytváříš navíc Zprávu z praxe, kde popíšeš svou aktivitu a přínos pro instituci, kde jsi praxi vykonával/a.

studenti při praxi v sadu

Formy praxe


Pravidelná praxe


Probíhá v jednodenních cyklech jednou za 14 dní pod vedením odpovědného vyučujícího.

Týdenní praxe


Příprava na Absolventskou práci. Probíhá ve dvou týdenních cyklech jednou za semestr bez přítomností vyučujícího. Místo praxe si vybíráš podle svého zájmu a studijního zaměření.

Místa výkonu


Pokud tápeš, kde svou praxi vykonat, můžeš se podívat na námi doporučená místa nejen v Chrudimi.

Jedná se ale pouze o doporučení. Když budeš chtít, můžeš se domluvit se zástupcem školy a vybrat si místo třeba v blízkosti tvého bydliště. Subjekt by se ale měl zaměřovat na předmět výzkumu tvé Absolventské práce.Chrudim


 • Občanské sdružení ALTUS
 • Občanské sdružení Palučiny
 • Ekocentrum Paleta
 • Dům dětí a mládeže - ekovýchova
 • Zelený dům Chrudim, z. s.
 • Chrudimský kaktusář - Pavlíček
 • Městský úřad Chrudim - Odbor životního prostředí
 • Městské lesy Chrudim
 • Katastrální úřad Chrudim - mapy
 • Okresní hygienická stanice
 • Ekomonitor Píšťovy
 • Sběrný dvůr Chrudim

Místa mimo Chrudim


 • Státní správa – odbory životního prostředí (městské, okresní, krajské)
 • Agentury ochrany přírody a krajiny
 • Český svaz ochránců přírody
 • Česká inspekce ŽP
 • Hygienické stanice
 • Sběrné dvory
 • Skládky odpadů – Zdechovice, Hlinsko – Srní, Bystré u Poličky, …
 • Správy CHKO
 • Správa CHKO – Železné hory - Nasavrky
 • ČOV
 • Úpravny vod
 • Úpravna pitné vody Monako
 • Sluneční dům Slatiňany – alternativní zdroj energie
 • Povodí Labe
 • Agentura ochrany přírody a krajiny Pardubice – CHKO Nasavrky, středisko Pardubice
 • Eurocentrum Pardubice
 • Semtín Pardubice
 • Kompostárna Dražkovice
 • Transform Lázně Bohdaneč
 • Bioplaneta Hradec Králové
 • Elektrárna Opatovice
 • Elektrárna Chvaletice
 • ČEZ obnovitelné zdroje Práčov
 • Ekologické zemědělství, Horní Ředice 35
 • Zámecký park Slatiňany