Školní statek

Máme vlastní školní statek, který nám pomáhá zajistit nejvyšší úroveň odborných praxí.

Z historie statku

Školní statek byl založen 15. října 1863, tedy jeden rok po založení školy. Vznik školního statku vyvolala potřeba doplnění získaných teoretických znalostí o praktickou výuku studentů.

V roce 1966 byl založen chov koní a jezdecký oddíl, který slouží pro mimoškolní zájmovou činnost studentů.


Po transformaci po roce 1989, kdy došlo k navrácení některého majetku původním vlastníkům se celý statek přestěhoval do střediska živočišné výroby. Byly vybudovány nové dílny a zázemí pro rostlinnou výrobu.

Od 1. října 2001 přešel školní statek do majetku Pardubického kraje, který se stal jeho zřizovatelem. Další organizační změnou bylo sloučení školního statku se školou, ke kterému došlo 1. 7. 2006, takže vznikl jeden právní subjekt.

školní krávy

Současnost

Svou polohou, půdními a klimatickými podmínkami patří statek do řepařské výrobní oblasti. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, cukrová řepa, kukuřice na zrno, řepka olejná a krmné plodiny.

Školní statek obdělává aktuálně 390 ha zemědělské půdy, z toho je 13 ha trvalých travních porostů zbytek tvoří orná půda.


V chovu skotu je od poloviny roku 2009 realizován chov krav bez tržní produkce mléka, chov prasat je užitkový a výsledný produkt slouží výhradně k jatečným účelům. Stejně jako tyto chovy slouží i chov ovcí a koz k přiblížení technologií chovů, chovaných plemen, krmné techniky a dalších parametrů potřebám praktické výuky studentů.

Jako doplňkový slouží studentům pro volnočasové aktivit chov koní, který má na školním statku již dlouholetou tradici.

studenti při praxi se školním oslíkem

Zaujala tě praxe na školním statku?

Chci zjistit víc o školní praxi