Polní dny Nabočany

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

14.6. 2022 se žáci tříd 3.A a 2.A zúčastnili „Polních dnů“ v Nabočanech. Žáci si prohlédli pokusná políčka s různými plodinami, jejich odrůdami, různými úrovněmi hnojení a ochrany a poslechli si doprovodné přednášky. Velmi zajímavá …

Zdravé město

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Naše škola se zúčastnila 13.6. 2022 setkání ku příležitosti oslav 20+1let zapojení města Chrudim do Národní sítě Zdravých měst České republiky v Muzeu barokních soch. Spolu s dalšími školami a organizacemi jsme převzali z rukou …