Portfolia

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Během let strávených na SŠZ a VOŠ se pořád něco děje. Nemůžeš si po letech vzpomenout, kde všude jsi byl a co všechno jsi zažil? Pomůže ti portfolio. Od školního roku 2022/2023 si žáci vedou …

Naučná stezka lokalita dvou moří

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Třída 1. C absolvovala odbornou exkurzi v okolí Heřmanova Městce dne 20.6.2026. Jedná se o středně náročnou naučnou stezku, s řadou zajímavých geologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem. Dendrologicky zajímavý byl i zámecký park. Ve středu 21. …

Naše pole

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Ve dnech 13. a 14.6. 2023 proběhla v Nabočanech odborná zemědělská výstava Naše pole 2023, celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky. Jednalo se již o 23. ročník této tradiční …

Rostlinolékařství – obor budoucnosti

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Žáci maturitního oboru agropodnikání se účastnili 7. ročníku soutěže Rostlinolékařství – obor budoucnosti. Soutěž organizuje Česká společnost rostlinolékařská,z.s. a motto je: „Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina, plodina.“ Slavnostní …

Praxe 1.A v Prosetíně

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Velmi si vážíme studentů Agropodnikání z 1.A za vynikající výkon v rámci praxe v tomto horkém dni na úpolínové louce v Prosetíně s výskytem motýla modráska bahenního. Právě zde významně napomohli v rámci managementu programu …

Management péče o krajinu

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Velmi děkujeme studentům oboru Vodohospodář a ekologie ze 2.C za pomoc v rámci managementu programu péče o krajinu při hledání mravenišť, v kterých po 10 měsíců žijí modrásci bahenní rozmnožující se na specifické rostlině krvavec …

Chovatelský den ve Zdislavicích

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Krásné počasí opět přálo i 18. ročníku chovatelského dne ve Zdislavicích. Chovatelskou přehlídku zahájily plemenice českého strakatého skotu, po nichž následovaly plemenice holštýnského plemene. Za český strakatý skot se přehlídky zúčastnilo celkem 13 plemenic od …

Exkurze Selgen 1.F

Vacek Aktuality ze školy, Ze života školy

Dne 19.6.2023 se 1.F zúčastnila odborné exkurze na šlechtitelské stanici Selgen v Úhřeticích. Cestu tam jsme jeli vlakem, zpět jsme šlapali kolem řeky pěšky. Exkurze byla hodně zajímavá, viděli jsme prezentaci  a pak nám vše …