Dotace

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Dne 25. března 2024 se uskutečnila na naší škole odborná přednáška na téma DOTACE, kterou vedla každoročně paní Marie Pelikánová z firmy CEREA, a. s. Studenti 4. ročníku maturitního oboru agropodnikání byli seznámeni s Portálem farmáře – …

Úprava cyklostezky

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

V měsíci únoru a březnu se žáci prvních maturitních ročníků zúčastnili pravidelné údržby zeleně na cyklostezce mezi Chrudimí a Medlešicemi. Jednalo se o úpravu porostů keřů, stromků a uschlých trav.

Obojživelníci a kudlanky

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

V pondělí 25.3.2024 proběhla na naší škole pro obor vodohospodář přednáška a výstava fotek paní Hany Balašové na téma obojživelníci a kudlanky. Studenti se dozvěděli zajímavé informace nejen o těchto živočiších, ale i něco málo …

Determinátor

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

1. ročník soutěže „Determinátor“ 2023/2024 Na první jarní den odstartoval první ročník soutěže Determinátor, kdy se žáci všech tříd maturitních oborů zúčastnili poznávačky rostlin a živočichů. Za nápad a realizaci děkujeme p. uč. Štrofové a …

Matematická soutěž

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Dne 20. března 2024  jsme se zúčastnili 39. ročníku regionální matematické soutěže žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol v Ústí nad Orlicí. Kategorii S1 reprezentoval Pavel Navrátil  ze třídy 1.B, …

Umění prezentace

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

9.3. a 20.3. měli žáci 3. ročníku oboru agropodnikání zajímavou přednášku na téma “Umění prezentace”. Paní Hana Štěpánová z Pardubického podnikatelského inkubátoru z.ú velmi zajímavou formou žáky seznámila se zásadami osobního vystupování a prezentace vlastnich …

Nový záhon na praxi

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Se studenty 2.B jsme dělali nový záhon na školním pozemku. V Dubnu zde budeme vysévat tradiční kukuřici v systému ,,tři sestry’’ – kukuřice, hrách a dýně. Na další části technické konopí a Slunečnice. Děkujeme za …