Dotace

VacekZe života školy

Dne 25. března 2024 se uskutečnila na naší škole odborná přednáška na téma DOTACE, kterou vedla každoročně paní Marie Pelikánová z firmy CEREA, a. s.

Studenti 4. ročníku maturitního oboru agropodnikání byli seznámeni s Portálem farmáře – např. vysvětlila podstatu veřejného registru půdy – LPIS, evidenci použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, GT foto – vyhodnocení v terénu. Dále se zmínila o aktuálních dotačních titulech vyplývající ze Strategického plánu schváleného EK v roce 2023 (např. přímé platby – platby pro malé zemědělce, národní dotace, sektorové intervence, rozvoj venkova atd.) a vyplácení dotací.

Přednáška v rámci vyučovacího předmětu „ekonomika a pěstování rostlin“ byla pro studenty poučná a zajímavá. Tímto děkujeme paní Marii Pelikánové a budeme se těšit, když naše dlouhodobá spolupráce s firmou CEREA, a. s. potrvá i v dalších letech.