Přednáška – Revitalizace vodních toků

VacekZe života školy

Dne 22.4.2024 proběhla na naší škole pro studenty oboru vodohospodář (třídy 2.C, 3.C a 4.C) přednáška Ing. Vlastimila Karlíka na téma „- poznatky z praxe“.

Studenti si zopakovali a prohloubili poznatky o úpravách vodních toků, revitalizacích a renaturacích. Dozvěděli se, jak probíhá revitalizace v praxi – od vytipování lokality, zpracování projektu k realizaci a následné péči. Studenti viděli i příklady některých konkrétních úprav.

Získané informace budou moci studenti využít při svém dalším studiu a studenti čtvrtého ročníku už třeba za pár dnů při maturitě z vodohospodářských předmětů.

Děkujeme