GDPR

Informace o ochraně osobních údajů
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle ustanovení článku 12, 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Jmenování pověřence