Dálkové studium:

Plán konzultací
Podívej se na termíny, kdy můžeš přijít na konzultaci.


Aktuální rozvrh dálkového studia naleznete v suplování.

Plán konzultací 2. ročníku 2022/23

1. POLOLETÍ

20.9

13.12

7.9

21.9

5.10

19.10

2.11

16.11

30.11

14.12

ANJ/NEJ

PIA/BER

2

2

2

2

2

RUS

BER

2

2

1

KOD

VIK

2

1

1

EŽP

ZAN

1

1

2

1

3

HPG

ZAN

1

1

EFM

ZAN

1

1

ODH

POC

1

1

PŽP

VOZ

1

1

1

1

ZAV

KAB

1

1

1

OTŽ

VOZ

2

2

1

2

OEK

KAC

1

1

1

MCU

VOZ

2

2

1

IKT

VAK

1

1

2

ABP

HEA

1

1

PRV

VOZ

3

3

KAR

VOZ

1

1

1

2. POLOLETÍ

7.2

2.5

8.2

22.2

22.3

5.4

19.4

3.5

17.5

31.5

ANJ/NEJ

PIA/BER

2

2

2

2

2

RUS

BER

2

2

1

KOD

VIK

2

2

EŽP

ZAN

1

1

2

2

1

1

HPG

ZAN

1

1

EFM

ZAN

1

1

ODH

POC

1

1

1

PŽP

VOZ

1

1

1

1

ZAV

KAB

1

1

OTŽ

VOZ

2

2

1

2

1

OEK

KAC

1

1

MCU

VOZ

1

1

2

1

IKT

VAK

1

1

2

ABP

HEA

1

1

1

PRV

VOZ

3

3

KAR

VOZ

1

1

V každém semestru odborná praxe v rozsahu 40 hodin

Zimní zkouškové období 11. 1. - 31. 1. 2023

Letní zkouškové období 1. 6. - 21. 6. 2023

Seznam zkratek předmětů

ANJ/NEJ – Anglický / Německý jazyk
RUS – Ruský jazyk
PSO – Psychologie a komunikace
SBI – Seminář biologie
SCH – Seminář chemie
HAT – Hygiena a toxikologie
EŽP – Ekonomika životního prostředí
ZAS – Základy statistiky
ZAP – Základy práva
OTŽ – Ochrana a tvorba životního prostředí
OEK – Obecná ekologie
MŽP – Monitoring životního prostředí
IKT – Informační a komunikační technologie
PRV – Praktické vyučování
MYS – Myslivost
HPG – Hospodářská politika a geografie
EFM – Ekonomicko-finanční seminář
ODH – Odpadové hospodářství
PŽP – Právo životního prostředí
ZAV – Základy výrob
LES – Lesnictví
ERO – Ekologie rostlin
EŽI – Ekologie živočichů
ABP – Absolventská práce
RGR – Regionální rozvoj