KontaktyStřední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Poděbradova 842
537 01 Chrudim IV

+420 469 620 363
crzemsk@szes-chrudim.cz

IČO: 75075920
IZO: 060 103 361 (SZŠ)
IZO: 108 008 193 (VOŠ)
IZO: 110 100 875 (SOU)
RED-IZO: 651033772
DIČ: CZ75075920
@datová schránka: dgizf58

č.bankovního účtu 35-6492120267/0100

Kontakty na učitele a ostatní


 

Kontakty na vedení

 
medailonek Valášek

Ing. Stanislav Valášek

ředitel školy

+420 463 354 719
+420 731 408 756
valasek@szes-chrudim.cz


medailonek Janošík

Mgr. Zdeněk Janošík

zástupce ředitele pro všeobecné vzdělávání, statutární zástupce ředitele

+420 463 354 722
+420 731 408 863
janosik@szes-chrudim.cz


medailonek Pochobradská

Ing. Anna Pochobradská

zástupkyně ředitele pro praktické vzdělávání

+420 463 354 717
+420 777 620 207
pochobradska@szes-chrudim.cz


Image

Ing. Markéta Herzánová

zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání

+420 463 354 723
+420 601 085 877
herzanova@szes-chrudim.cz


medailonek Zoubková

Ing. Renata Zoubková

výchovná poradkyně

+420 463 354 732
zoubkova@szes-chrudim.cz


Image

Mgr. Daniela Mihulková

metodička prevence


medailonek Jelínková

Anna Jelínková

vedoucí školní jídelny

+420 463 354 727
jelinkova@szes-chrudim.cz


medialonek Pravda

Miroslav Pravda

vedoucí školního hospodářství

+420 603 585 822
pravda@szes-chrudim.cz


medailonek Neumanová

Bc. Radomíra Neumanová

vedoucí domova mládeže

+420 463 354 735
neumanova@szes-chrudim.cz


Image

Ing. Ivana Součková

ekonomka školy

+420 463 354 721
souckova@szes-chrudim.cz