Přijímací řízení

Už si vybral/a obor a teď zjišťuješ, jak se na něj dostat? Tady najdeš všechny informace o přijímacím řízení.

Přijímací řízení na SŠ obory

Termíny

Termín pro podání přihlášky: 1. března 2022
1. řádný termín zkoušky: 12. dubna 2022
2. řádný termín zkoušky: 13. dubna 2022

1. náhradní termín zkoušky: 10. května 2022
2. náhradní termín zkoušky: 11. května 2022

Stáhni si přihlášku
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Agropodnikání: Zemědělský provoz
41-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
60
Vodohospodář
16-01-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Zemědělec, farmář
41-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
60
 

Skládáš přijímačky?

 • Jdeš na maturitní obor: ANO | Čekají tě přijímačky v podobě Jednotné přijímací zkoušky
 • Jdeš na učební obor: NE | nezapomeň i tak podat přihlášku ke studiu

Zjisti si podrobnosti
 

Postup pro přijetí ke studiu

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 23. srpna 2021 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře a ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Studentem školy se stáváš v momentě, kdy odevzdáš Zápisový lístek. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.


 

Jak dostat přihlášku k nám

Adresa pro zaslání přihlášky

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
Poděbradova 842
537 60 Chrudim IV


Potřebuješ se na něco zeptat?

Ing. S. Valášek
+420 731 408 756
valasek@szes-chrudim.czPřijímací řízení na VOŠ

Termíny

Termín pro podání přihlášky konec května 2022 (dude doplněno)
Termín rozhodnutí o ne/přijetí do studia: bude doplněno

Stáhni si přihlášku
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Správa ochrany životního prostředí
16-01-N/01
dálkové
3
Absolutorium
40

Jak probíhají přijímačky

Co budeme brát v potaz při přijímačkách

 1. Ukončení střední školy maturitou.
 2. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy.
 3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria podrobněji:
ad 1) Za celkový průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí třetího ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně poslední odpovídající pololetí nástavbového studia) lze získat maximálně 150 bodů (prospěch 1,00). Za každou setinu nad prospěch 1,00 se odečítá 1 bod.
 
ad 2) Za účast (jen písemně doloženou - diplom, hodnocení, ...) v olympiádě nebo soutěži v období třetího a čtvrtého ročníku střední školy (eventuelně odpovídající ročníky nástavbového studia) může získat uchazeč podle umístění (počítá se pouze v ekologickém a přírodovědném zaměření) další body dle následující tabulky.

Umístění
Okresní kolo
Krajské kolo

1. místo
2. místo
3. místo

5
3
1

10
8
6


V případě, že splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne o jejich pořadí celkový bodový zisk v přijímacím řízení.
V případě rovnosti celkového bodového zisku rozhodne o pořadí studenta vyšší bodový zisk v pořadí z:

 1. průměrného prospěchu dle bodu ad 1)
Jak dostat přihlášku k nám

Ještě řešíš, na co jít?

Vyber si svůj obor