ISIDOR

ISIDOR podporuje středoškolské vzdělávání

Na základě spolupráce Centra precizního zemědělství při ČZU a SŠZ a VOŠ v Chrudimi byla na jejím školním statku ve Vestci (obr. 1) umístěna další podpůrná stanice pro monitoring srážek a teploty vzduchu zapojená do sítě ISIDOR.

Meteorologická data budou využívána nejen pro plánování agrotechnických operací na školním statku, ale zároveň pro výuku odborných předmětů a učební praxe. Provoz stanice na lokalitě Vestec zajišťuje paní učitelka Ing. Ludmila Kabelová (SŠZ a VOŠ Chrudim).

Přístup na aktuální hodnoty meteorologických prvků stanic sítě ISIDOR:

http://www.emsbrno.cz/p.axd/cs/Sr%C3%A1%C5%BEky.a.teploty.ISIDOR.html