Kvalita a zdravotní nezávadnost zemědělské produkce

VacekZe života školy

Odborná přednáška na téma „Kvalita a zdravotní nezávadnost zemědělské produkce“ 

Již druhým rokem měli naši žáci 3. ročníků oboru Agropodnikání možnost absolvovat odbornou přednášku Ing. Machatého a Ing. Nedbalcové z firmy Cerea, a.s. Dozvěděli se o požadavcích na kvalitu obilovin a o látkách, které tuto kvalitu snižují (rezidua pesticidů, těžké kovy, mykotoxiny). Ing. Nedbalcová na speciálním přístroji stanovila obsah mykotoxinů u vzorku osiva a porovnala s normou. Dále se žáci dozvěděli o účincích mykotoxinů na zdraví lidí a zvířat. Žáci si opět zasoutěžili v poznávačce osiv zemědělských plodin a dosazování názvů do křížovky. Děkujeme a moc si vážíme spolupráce s firmou Cerea, a.s.