Selgen 1E

VacekZe života školy

Dne 7.5. 2024 navštívila třída 1.E v rámci exkurze šlechtitelskou firmu Selgen a.s. v Úhřeticích. Postupně jsme se seznámili jak s historíí tak s provozem. V současné době se zaměřuje firma na šlechtění pšenice, upouští se od tritikale a nově se také zavádí soja. Exkurze byla velmi zajímavá.