úvodní foto k příspěvku s logem školy

Kritéria přijímacího řízení

szesAktuality o studiu VOŠ

Kritéria: Ukončení střední školy maturitou. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Kritéria podrobněji: ad 1) Za celkový průměrný …