Exkurze Selgen

VacekZe života školy

Dne 3. května 2024 navštívila 3.B šlechtitelskou stanici Selgen v Úhřeticích. Po krátkém úvodu, kdy se studenti seznámili s provozem stanice a vývojem českého šlechtitelství, následovala prohlídka areálu a zkušebních pěstebních polí, na nichž se zkoumají a vyvíjejí nové odrůdy zejména jarní a ozimé pšenice.