Kontakty na zaměstnance

 

Vedení

 
medailonek Valášek

Ing. Stanislav Valášek

ředitel školy

+420 463 354 719
+420 731408756
valasek@szes-chrudim.cz


medailonek Janošík

Mgr. Zdeněk Janošík

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, statutární zástupce ředitele

+420 731 408 863
janosik@szes-chrudim.cz


medailonek Pochobradská

Ing. Anna Pochobradská

zástupkyně ředitele pro praktické vzdělávání

+420 463 354 717
+420 777 620 207
pochobradska@szes-chrudim.cz


medailonek Zoubková

Ing. Renata Zoubková

výchovná poradkyně

+420 463 354 732
zoubkova@szes-chrudim.cz


medailonek Jelínková

Anna Jelínková

vedoucí školní jídelny

+420 463 354 727
jelinkova@szes-chrudim.cz


medialonek Pravda

Miroslav Pravda

vedoucí školního statku

+420 603 585 822
pravda@szes-chrudim.cz


medailonek Neumanová

Bc. Radomíra Neumanová

vedoucí domova mládeže

+420 463 354 735
neumanova@szes-chrudim.cz


Image

Ing. Ivana Součková

ekonomka školy

+420 463 354 721
souckova@szes-chrudim.cz

 

Pedagogický sbor

 
Titul, jméno, příjmení
Telefon
Mail
Funkce
Aprobace
Ing. Stanislav Valášek
463354719, 731408756
valasek@szes-chrudim.cz
Ředitel školy
Ekonomické předměty
Mgr. Zdeněk Janošík
46354722, 731408863
janosik@szes-chrudim.cz
Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
Matematika
Ing. Anna Pochobradská
463354717, 777620207
pochobradska@szes-chrudim.cz
Zástupce ředitele pro praktickou činnost
Pěstování rostlin
Ing. Markéta Herzánová
463354713
herzanova@szes-chrudim.cz
Zástupce ředitele pro odborné předměty
Pěstování rostlin
Bálková Heřmanská Jana
463354714
balkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Pěstování rostlin
PhDr. Iva Bergmanová
 
bergmanova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Cizí jazyky
Ing. Milan Böhm
463354716
bohm@szes-chrudim.cz
Učitel
Praktické vzdělávání, řízení motorových vozidel
Mgr. Petra Brožková
463354725
brozkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Tělesná výuka
Ing. Ladislav Cupal
463354709
cupal@szes-chrudim.cz
Učitel
Ekonomické předměty
Mgr. Jana Francová
463354713
francova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Základy společenských věd
Ing. Tereza Hájková
463354704
hajkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Pěstování rostlin
Ing. Martin Hromádko
 
hromadko@szes-chrudim.cz
Učitel
Praktické vzdělávání
Mgr. Ivana Hrubá
463354715
hruba@szes-chrudim.cz
Učitelka
Biologie, tělesná výchova
Ing. Pavel Hrubý
463354715
hruby@szes-chrudim.cz
Učitel
Chov zvířat
Bc. Eliška Janečková Mudruňková
463354708
mudrunkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Fyzika
Ing. Jan Janotka
463354708
janotka@szes-chrudim.cz
Učitel
Mechanizace
Ing. Ludmila Kabelová
463354704
kabelova@szes-chrudim.cz
Učitelka, kariérová poradkyně
Pěstování rostlin
Ing. Tomáš Kachlík
463354705
kachlik@szes-chrudim.cz
Učitel
Pěstování rostlin, chemie
Ing. Miloslav Kalousek
463354739
kalousek@szes-chrudim.cz
Učitel
Chov zvířat
Bc. Lenka Kořínková
463354734
korinkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Anglický jazyk
Mgr. Karolína Krejcarová
463354710
krejcarova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Anglický jazyk
Mgr. Petra Krpatová
463354737
krpatova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Matematika, fyzika
Mgr. Miloslava Lédlová
463354713
ledlova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Biologie, chemie
Mgr. Alena Maixnerová
463354734
maixnerova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Anglický jazyk
Mgr. Daniela Mihulková
463354725
mihulkova@szes-chrudim.cz
Učitelka, metodička prevence
Tělesná výchova
Ing. Karel  Nárožný
463354716
narozny@szes-chrudim.cz
Učitel
Řízení motorových vozidel
Mgr. Michal Novák
463354707
novakmichal@szes-chrudim.cz
Učitel
Ekologické předměty
Pavlína Odvárková
 
odvarkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Praktické vzdělávání
Ing. Romana Pacetti
463354737
pacetti@szes-chrudim.cz
Učitelka
Matematika
Dominik Pavliš
463354716
pavlis@szes-chrudim.cz
Učitelka
Řízení motorových vozidel
Libor Pešek
463354716
pesek@szes-chrudim.cz
Učitel
Řízení motorových vozidel
Mgr. Kateřina Pilná
463354710
pilna@szes-chrudim.cz
Učitel
Anglický jazyk
Mgr. Blanka Podracká
463354706
podracka@szes-chrudim.cz
Učitel
Český jazyk
Mgr. Jiří Raušer
 
rauser@szes-chrudim.cz
Učitel
Praktické vzdělávání
Bohuslav Slavík
 
slavik@szes-chrudim.cz
Učitel
Praktické vzdělávání
Bc. Jiří Soukup
463354716
soukup@szes-chrudim.cz
Učitel
Praktické vzdělávání, řízení motorových vozidel
Mgr. Lenka Štrofová
463354705
strofova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Biologie, chemie
Turková Zuzana
 
turkova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Praktické vzdělávání
Ing. Michaela Urbánková
463354707
urbankova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Ekologické předměty
Ing. Vladimír Vacek
46354733
vacek@szes-chrudim.cz
Učitel, koordinátor ICT
Informační a komunikační technologie
Bc. František Valenta
463354706
valenta@szes-chrudim.cz
Učitel
Český jazyk
Jakub Valenta
 
valentajakub@szes-chrudim.cz
Učitel
Praktické vzdělávání
Ing. Michala Vaněčková
463354739
vaneckova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Chov zvířat
Bc. Vojtěch Ventluka
463354716
ventluka@szes-chrudim.cz
Učitel
Řízení motorových vozidel
Mgr. Marie Viková
463354706
vikova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Český jazyk
Mgr. Jaromír Voborník
4633547725
vobornik@szes-chrudim.cz
Učitel
Telěsná výchova
Ing. Karel Vondra
463354708
vondra@szes-chrudim.cz
Učitel
Mechanizace
Mgr. Lukáš Vosáhlo
463354728
vosahlo@szes-chrudim.cz
Učitel
Praxe a IKT
Mgr. Martina Vosáhlová
463354728
vosahlova@szes-chrudim.cz
Učitelka
IKT
Mgr. Josef Vozanka
463354714
vozanka@szes-chrudim.cz
Učitel, koordinátor EVVO
Ekologické předměty
Ing. Romana Zaňková
463354709
zankova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Ekonomické předměty
Ing. Renata Zoubková
463354732
zoubkova@szes-chrudim.cz
Učitelka, výchovná poradkyně
Anglický jazyk
Bc. Romana Žampachová
 
zampachova@szes-chrudim.cz
Učitelka
Praktické vzdělávání
 

Další zaměstnanci

 
Titul, jméno, příjmení
Telefon
Mail
Funkce
Bc. Radomíra Neumanová
463354735
Neumanova@szes-chrudim.cz
Vedoucí vychovatelka
Ing. Hana Lednová PhD.
463354702
lednova@szes-chrudim.cz
Vychovatelka
Petra Oplíštilová
463354702
oplistilova@szes-chrudim.cz
Vychovatelka
Katuše Vajová
463354702
vajova@szes-chrudim.cz
Vychovatelka
Václav Vrubel
463354702
vrubel@szes-chrudim.cz
Vychovatel
Alena Štěpánová
463354721
stepanova@szes-chrudim.cz
Ekonomka
Edita Kašperanová
463354724
kasperanova@szes-chrudim.cz
Účetní
Věra Loučková
463354738
louckova@szes-chrudim.cz
Účetní
Ing. Lenka Veselá
463354701
vesela@szes-chrudim.cz
Asistentka ředitele
Anna Jelínková
463354727
jelinkova@szes-chrudim.cz
Vedoucí školní jídelny
Iveta Proroková
463354703
 
Kuchařka
Kristýna Vokálová
463354703
 
Kuchařka
Jana Zárubová
463354703
 
Vedoucí kuchařka
Miroslav Pravda
603585822
pravda@szes-chrudim.cz
Vedoucí školního statku