Precizní zemědělství

VacekZe života školy

Ve spolupráci s Centrem precizního zemědělství při ČZU v Praze, AGRI-PRECISION s.r.o., SASAGRO s.r.o. a ÚZEI Praha se 16.4.2024  konal na školním hospodářství ve Vestci Projektový den precizního zemědělství – workshop pro žáky a odbornou veřejnost.

Žáci 2. ročníků agropodnikání a další zájemci z ostatních tříd se prakticky seznámili s obsluhou senzorů pro měření půdních vlastností, se zpracováním meteorologických dat v softwaru Mini 32, vyzkoušeli si ovládání robota, snímkování pomocí UAV a další možnosti precizního zemědělství.

Děkujeme za výborně připravené praktické ukázky. I přes nepřízeň počasí byli všichni spokojeni, každého něco zaujalo.