Hřebčín Slatiňany

VacekZe života školy

Dne 2. června 2023 žáci tříd 1.A a 1.B spolu s učiteli Bc. Valentou, Mgr. Vikovou a Ing. Zaňkovou vyrazili pěšmo do Slatiňan, aby v rámci odborné exkurze navštívili zdejší hřebčín, kde je chováno vrané stádo starokladrubského koně.

Po krátkém historickém okénku přibližujícím vývoj chovu starokladrubského koně jsme se s paní průvodkyní vydali zhlédnout jednotlivá ustájení pro hřebce a klisny, dále kočárovnu a sedlovnu. V posledně jmenovaných jsme měli možnost vidět historické kočáry a sedla, jimiž disponoval knížecí rod Auerspergů.

Ohledně chovu koní měli studenti možnost seznámit se zejména s charakteristickými rysy chovaného plemene, dále s frekvencí krmení, množstvím krmných dávek, způsoby plemenitby a reprodukce stáda. Během roku se ve Slatiňanech narodí cca 30-40 hříbat, celé vrané stádo pak čítá zhruba 200 jedinců. Důležitým tématem pro nás byl též welfare chovaných zvířat, na který je v současné době kladen velký důraz. Přednostně se toto plemeno využívá jako kočárové. Pro jejich ovladatelnost a majestátní vzhled je využíváno i jízdní policií a v závodech vozatajů.