Pisqworky

VacekZe života školy

Dne 16. 11. 2021 jsme se zúčastnili oblastního kola v soutěži PIŠQWORKY, které se tentokrát konalo formou on-line. Školu reprezentoval 1 tým, který se umístil na krásném 9. místě ze 34 týmů.

Složení týmu:

Lenka Ťopková (1.A)
Matěj Dvořák (1.A)
Ondřej Procházka (1.A)
Vojtěch Prchal (4.A)
Miroslav Žiga (4.A)
Jan Letáček (4.A)