Biologická olympiáda

VacekZe života školy

Po covidové pauze se opět naši žáci tradičně zúčastnili školního kola biologické olympiády – v kategorii B Eva Smetanová (2.A), Victorie Komínková (2.C) a Racek Vojtěch (2.C), za kategorii A Adéla Sůrová (3.A) a Svobodová Anna (3.A). Tento ročník nesl název „Drž balanc!“ a byl zaměřený na rovnováhu a zpětné vazby v přírodě. Kromě praktických úloh obsahoval test a poznávání přírodnin. Maximální počet bodů byl 100. V kategorii B zvítězila Eva Smetanová s 57,5 body, v kategorii A Adéla Sůrová s 39 body. Gratulujeme  a jsme rádi, že žáci získali nové zkušenosti.

Školní kolo organizovala Ing. Herzánová a Mgr. Hrubá.