Odborná přednáška firmy Varistar na téma „Precizní zemědělství“

VacekZe života školy

Dne 15. 1 2024 pan Jan Velich z firmy Varistar zrealizoval odbornou přednášku pro žáky 3. A a 3. B na téma precizní zemědělství. Seznámil žáky se způsoby sběru dat, zpracování dat a řízení aplikací v oblasti hnojení, setí a ochrany rostlin. Žáci se dozvěděli informace o mapách relativního výnosového potenciálu, které jsou základním stavebním kamenem pro variabilní aplikace. Děkujeme za další krůček v cestě, jak dostat precizní zemědělství do výuky v naší škole.