Naše pole

VacekZe života školy

Ve dnech 13. a 14.6. 2023 proběhla v Nabočanech odborná zemědělská výstava Naše pole 2023, celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky. Jednalo se již o 23. ročník této tradiční polní výstavy, kterou pořádá vydavatelství Profi Press. Odborné exkurze se zúčastnily třídy 1.A, 1.B, 1, E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.F a 3.A. Žáci měli možnost prohlédnout si nejmodernější zemědělskou techniku, získat přehled o firmách a univerzitách, výzkumných pracovištích, které  se na akci prezentovaly.