Naučná stezka lokalita dvou moří

VacekZe života školy

Třída 1. C absolvovala odbornou exkurzi v okolí Heřmanova Městce dne 20.6.2026. Jedná se o středně náročnou naučnou stezku, s řadou zajímavých geologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem. Dendrologicky zajímavý byl i zámecký park.

Ve středu 21. 6. nás čekala odborná exkurze na Seč. Absolvovali jsme odbornou prohlídku hráze, navštívili zříceninu Oheb a prozkoumali okolí nádrže.