Úprava okolí cyklostezky

Vacek Ze života školy

Cyklostezka Chrudim Medlešice bude krásnější.

Žáci ekologického oboru v rámci praxe prořezali porost kolem cyklostezky