Světluška

Vacek Ze života školy

Milí přátelé Světlušky, děkujeme,
že spolu s námi pomáháte nevidomým a slabozrakým.