Praxe 1.A v Prosetíně

VacekZe života školy

Velmi si vážíme studentů Agropodnikání z 1.A za vynikající výkon v rámci praxe v tomto horkém dni na úpolínové louce v Prosetíně s výskytem motýla modráska bahenního.
Právě zde významně napomohli v rámci managementu programu péče o krajinu tohoto volně žijícího opylovače. Ten potřebuje živnou rostlinu krvavec toten, mraveniště a nejlépe extenzivní nehnojené a zamokřené louky mozaikovitě sečené lištovou sekačkou. Z tohoto důvodu je nutné posekanou biomasu z místa vymístit a nejlépe odvést např. na další využití buď na zkrmení a nebo na hnůj apod. Opylovači jsou rovněž významným tématem zemědělské politiky České republiky, na které společně pracuje jak Ministerstvo životního prostředí, tak právě Ministerstvo zemědělství ČR.
Úbytek opylovačů je značný a je na to poukazováno i prostřednictvím evropských institucí, jelikož to má vliv i na produkci zemědělských produktů.