Management péče o krajinu

VacekZe života školy

Velmi děkujeme studentům oboru Vodohospodář a ekologie ze 2.C za pomoc v rámci managementu programu péče o krajinu při hledání mravenišť, v kterých po 10 měsíců žijí modrásci bahenní rozmnožující se na specifické rostlině krvavec toten. Druh je zapsán v evropském seznamu Natura 2000 a zákoně 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny a v příslušných vyhláškách.
Mezi lokality, kde žije u nás na Chrudimsku, je např. Prosetín na Skutečsku. I díky studentům Zemědělské školy Chrudim, kteří o území roky pečují, se mu zde daří. Znát je to i dle vysázených vrbiček. V rámci managementu je nutné postupně a mozaikovitě vysekávat nehnojené extenzivně obhospodařované a zamokřené louky zemědělské krajiny a ponechávat kvetoucí koláče rostlin, do kterých mohou hmyzí opylovači postupně přecházet. Sekat se smí ideálně lištovou sekačkou či ručně a to jen do 1. července a následně od 1.září. Tedy v době, kdy nelétá dospělý motýl a nevyvíjí se larvy a housenky na krvavci totenu.
Kromě modráska bahenního zde žijí i další užiteční živočichové, např. ještěrky živorodé nebo slepýš křehký, kterého našel např. pan učitel Josef Vozanka během praxe ve spolupráci se Zeleným domem Chrudim a Hnutím Brontosaurus.