Portfolia

VacekZe života školy

Během let strávených na SŠZ a VOŠ se pořád něco děje. Nemůžeš si po letech vzpomenout, kde všude jsi byl a co všechno jsi zažil? Pomůže ti portfolio. Od školního roku 2022/2023 si žáci vedou osobní portfolia, kam si zaznamenávají všechny absolvované odborné exkurze, přednášky, sportovní akce, kulturní akce, projektové dny, olympiády a odborné soutěže, zahraniční výjezdy, …

Portfoliem se zároveň budou prezentovat u maturitní nebo závěrečné zkoušky.