Odborná přednáška firmy Cerea, a. s.

VacekZe života školy

Již druhým rokem využíváme možnosti pozvat odborníky z firmy Cerea, a. s. k nám do školy, aby na aktuální témata týkající se problematiky zemědělství připravili pro naše žáky odborné přednášky.  Dne 19. 2. 2024 třídy 3. A a 3. B Jiří Šopík a Jan Podaný seznámili žáky s nejnovějšími informacemi o přípravcích na ochranu rostlin a Ing. Eva Tlacháčová se současnou problematikou používání, dovozu, cen a skladování hnojiv. Pro naše žáky je tato možnost propojení teorie a praxe velmi důležitá. Děkujeme firmě Cerea, a. s. za spolupráci a podporu.