první praxe 1.C

Vacek Ze života školy

odborný zástrih tújí a úklid na pracovišti.Moc nás to bavilo