první praxe 1.C

VacekZe života školy

odborný zástrih tújí a úklid na pracovišti.Moc nás to bavilo