Průzkum rybí obsádky

VacekZe života školy

V úterý 19.září 2023 proběhla odborná exkurze 2.C na průzkum rybí obsádky ve vodárenské nádrži Oplatil II.

U odběrného zařízení VAK Pardubice vodohospodářské plochy Oplatil II se studenti setkali se správci nádrže, odběrného zařízení i úpravny vody v Hrobicích a zejména s pracovníky Ústavu biologie obratlovců Akademie věd Brno, kteří již od rána z loďky prováděli průzkum rybí obsádky pomocí elektrického generátoru.

Nejprve se studenti seznámili s problematikou čistoty vody v nádrži ve vztahu k jejímu odběru a úpravě na pitnou vodu.

Poté jim Ing. Pavel Jurajde Dr., vedoucí pracoviště ekologie ryb Akademie ČR, ukázal všechny odlovené druhy ryb – štiku obecnou, okouna říčního, perlína ostrobřichého, lína obecného a invazivní druh slunečnici pestrou. Následně byl prezentován i samotný způsob odlovu ryb pomocí generátoru a vysvětlen následný odlov pomocí různých druhů sítí (tenat).

Ještě dopoledne cestou k rybníku Oplatil II studenti zhlédli v lese přípravu nového dobývacího prostoru pískovny, kde po odtěžení lesa právě probíhala buldozerem skrývka ornice a bagrem skrývka podorničí. Studenti měli připravené i dalekohledy pro případné pozorování ptactva na písáku Jezero a Oplatil II, ale k jejich velkému zklamání viděli pouze několik labutí.