„Najdi se v zemědělství“

Vacek Ze života školy

Youtuberská soutěž
„Najdi se v zemědělství“
V soutěži vyhráli naši studenti Tereza Vtípilová a Tomáš Bohatý.
Fotografie jsou z převzetí 1.ceny spolu s paní učitelkou Mgr.Danielou Mihulkovou