Místní Agendy 21

VacekZe života školy

Studentům Střední školy Zemědělské a VOŠ Chrudim oboru Vodohospodář, děkujeme za pomoc v rámci akce Místní Agendy 21 – Zdravého města s názvem Chrudim za udržitelný svět, což byla soutěž pro žáky 8.tříd ZŠ z Chrudimě.

Na stanovišti nazvaném Souš se žáky diskutovali o opylování květů, zemědělství, přírodě a její ochraně a především o různých druzích hmyzu a dalších bezobratlých, kteří se jako opylovači na tom všem významně podílejí. Jsou rovněž důležitým článkem i v potravním řetězci.  Zaslouží si péči a především je třeba uchovat místa a stanoviště v naší krajině, v kterých se vyvíjejí, zazimovávají a žijí.