Exkurze letiště

VacekZe života školy

Žáci 2., 3. a 4. ročníku zaměření Vodohospodář se zúčastnili 11. 10. 2023 odborné exkurze na Letišti Václava Havla v Praze. Prošli celým provozem čistírny odpadních vod, kde jim byl vysvětlen princip a postup čištění splaškových vod, srážkových vod a odpadních vod z odmrazovacích ploch. Prohlédli si usazovací nádrže, retenční nádrže, poldr, trubní kolektory, chemický sklad, dmýchadla, zahušťovací odstředivku, mikrosítové čištění vody, místo odtoku vyčištěné vody, biomonitoring vyčištěné vody a velín, odkud se všechny procesy řídí. Zároveň jsme projednávali další možnosti spolupráce ve formě individuální odborné praxe našich žáků na tomto pracovišti. Informacemi nabitý den jsme zakončili výborným obědem a krásným výhledem na startující a přistávající letadla. Děkujeme za možnost nahlédnout do provozu, kam se jen tak někdo nedostane