Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > > Studijní obory > Zemědělec, farmář

41-51-H/01 Zemědělec, farmář

Učební obor je zaměřen na širokou profesní přípravu. Žáci získávají vědomosti a dovednosti v základech zemědělského hospodaření, rodinného života a různých činnostech zaměřených na služby. Skladba povinného a volitelného učiva umožňuje diferencovat obsah a rozsah vzdělání podle společenské poptávky a zájmu uchazečů o studium.
Uplatnění najde absolvent v činnostech odpovídajících volitelných předmětů, které absolvoval pro výkon dělnického povolání v zemědělství. Další vzdělávání absolventa, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, je možné na střední škole i jiného typu za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

UČEBNÍ PLÁN školního vzdělávacího programu

Denní studium absolventů základních škol - tříleté

Všeobecně vzdělávací předměty

Ročník

I.

II.

III.

Český jazyk

1

2

2

Anglický nebo německý jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Fyzika

2

-

-

Biologie a ekologie

2

-

-

Chemie

1

-

-

Matematika

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie 1 1 1
Odborné předměty      
Ekonomika - 1 1
Pěstování rostlin 2 2 1

Chov zvířat

1

2

1

Základy mechanizace

1

2

-

Motorová vozidla

-

2

2

Zahradnictví

1

0

1

Stroje a zařízení

-

-

1

Odborný výcvik

15

15

17

Celkem

32

32

32