Zemědělství Španělska

VacekZe života školy

Ve dnech 14.- 16. 11. 2023 nás navštívila Mgr. Anna Přibylová, která připravila a poskytla odborný workshop pro školitele spolku a zároveň několik odborných přednášek pro širokou veřejnost a studenty vyšší odborné školy. Dlouhodobě žije na jihu Španělska a má bohaté zkušenosti s pěstováním manga, avokáda a jiného subtropického ovoce. Především se zaměřila na možnosti hospodaření s vodou, která je v této oblasti limitující nejen pro farmáře, ale již se odráží v běžném životě občanů Andalusie. Stáž zajišťoval Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi jako součást realizace Projektu v programu Erasmus+.