Zdravé město

VacekZe života školy

Naše škola se zúčastnila 13.6. 2022 setkání ku příležitosti oslav 20+1let zapojení města Chrudim do Národní sítě Zdravých měst České republiky v Muzeu barokních soch. Spolu s dalšími školami a organizacemi jsme převzali z rukou pana starosty Mgr. Františka Pilného a Šárky Trunečkové ocenění za spolupráci v tomto projektu.