Vědecko-zábavný park VIDA Brno

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Ve středu 6. 7. třídy 1. C, 3. C a 4. C navštívily vědecko-zábavný park VIDA Brno.  Kromě prohlídky 180 exponátů, jsme navštívili science show Aero. V laboratoři žáci pitvali vepřové srdce. Měli možnost si prohlédnout jeho jednotlivé části, a zjistit, jak fungují. Dalším výukovým programem byl „Generátor“. Program byl zaměřen na výrobu elektrické energie. Žáci poznávali Jak fungují obnovitelné i neobnovitelné zdroje elektrické energie? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?