Úprava cyklostezky

VacekZe života školy

V měsíci únoru a březnu se žáci prvních maturitních ročníků zúčastnili pravidelné údržby zeleně na cyklostezce mezi Chrudimí a Medlešicemi. Jednalo se o úpravu porostů keřů, stromků a uschlých trav.