Údolní nádrž Seč

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

V úterý 28.května 2024 proběhla odborná exkurze žáků 1.C a 3.C na údolní nádrži Seč.
V 8:00 jsme odjížděli autobusem od školy směr Seč. Nejprve jsme si u vodní elektrárny prohlédli ukázku původního dřevěného přívodního potrubí z modřínových segmentů stažených ocelovými pruty a Francisovu turbínu. A protože se elektrárna z důvodu získání dodatečného spádu nachází 1,2 km pod vlastní nádrží, prošli jsem se od elektrárny podél rekonstruovaného ocelového potrubí přivaděče až k vlastní hrázi Sečské přehrady.
Zde nás hrázný seznámil s historií přehrady a s vlastní údržbou hráze, provedl nás inspekční štolou a ukázal výpustní ventily.
Návštěvu přehrady nám zpestřil mezinárodní závod vojenských družstev, který zde právě probíhal.
Po prohlídce hráze jsme autobusem přejeli do Závratce, kde jsem se seznámili s Berlovou vápenkou, těžbou vápence, jeho přepravou 5 km lanovkou z Vápenného Podola a zpracováním na pálené vápno.
Nakonec jsme se vydali do Lovětínské rokle, kde jsme viděli květenu květnatých bučin, suťových lesů a údolních jasanovo-olšových luhů.
V plánu byl ještě výšlap na zříceninu hradu Lichnice. Ten se bohužel z důvodu začínajícího deště nekonal.