Trendy ve výživě skotu

VacekZe života školy

Paní inženýrka Hedvika Ferencová měla 20.1. 2023 ve 3. a 4. ročníku oboru Agropodnikání přednášku na téma „Trendy ve výživě skotu a krmné dávky“, kde se žáci dozvěděli nejnovější poznatky z oblasti krmivářství, které využijí v předmětu chov hospodářských zvířat a pěstování rostlin.