Soutěž Česká společnost rostlinolékařská

VacekZe života školy

Společnost Croplife odměnila všechny žáky, kteří se umístil v soutěži pořádané Českou společností rostlinolékařskou. Měli možnost strávit příjemné tři dny v Praze. Připraveny pro všechny byly odborné přednášky na ČZU i VÚ RV v Ruzyni. Poslední den navštívili ambasádu USA. Velké poděkování patří oběma zástupkyním společnosti za nádherný program. Naši školu reprezentovala Eva Smetanová (4. A)