Šlechtění a semenářství

VacekZe života školy

27.2. 2023 proběhla na naší škole další odborná přednáška na téma „Šlechtění a semenářství“. Role přednášejícího se bravurně zhostil náš absolvent Bc. Tomáš Bláha, Dis. z firmy Selgen, a.s. – Šlechtitelská stanice Úhřetice. Představil firmu Selgen a srozumitelnou formou popsal žákům 4. ročníku oboru Agropodnikání proces vzniku nové odrůdy, jakými způsoby se provádí testování na požadované vlastnosti, jaké jsou kategorie osiva a jaká jsou nezbytná legislativní opatření v této oblasti. Žáci získané informace využijí při profilové maturitní zkoušce z předmětu pěstování rostlin, dále se jim budou hodit na případné pracovní pozici agronomů nebo při následném studiu po střední škole. Se Šlechtitelskou stanicí Úhřetice dlouhodobě spolupracujeme – naši žáci absolvují v Úhřeticích individuální odbornou praxi, prázdninovou odbornou praxi a v současné době 2 žákyně vypracovávají SOČ na testování mrazuvzdornosti odrůd pšenice. Děkujeme za možnost přiblížení tohoto odvětví našim žákům a za nabídky uplatnění pro naše žáky.