Rostlinolékařství – obor budoucnosti

VacekAktuality ze školy, Ze života školy

Dne 6.6.2024 se naši žáci úspěšně účastnili vyhodnocení 8. ročníku soutěže středních škola gymnázií. projekt je podporovaný Ministerstvem zemědělství, Českou akademií zemědělských věd, Vydavatelstvím ProfiPress s.r.o., CropLife Česká republika a farmou Jiří Michalisko. Záštitu převzal na akcí ministr zemědělství Marek Výborný.
Vyhlášení proběhlo v budově Ministerstva zemědělství.
Naši žáci dosáhli výborných umístění.
Pavel Kroužil získal za svoji práci mimořádné ocenění hodnotitelské komise a s tím mimo jiné pozvání na Studijní pobyt v Římě s návštěvou FAO. Ondřej Zadražil získal v jiné kategorii druhé místo a, kromě dalších odměn, také poukázku na týdenní studijní pobyt na ČZU – Vědcem na vlastní kůži.
Práce měly vysokou úroveň a byly zaměřeny přímo na potřeby praxe. Oběma žákům gratulujeme. Organizátorům patří velké poděkování. Projekt této soutěže má smysl a pomáhá rozvíjet nadání žáků a jejich zájem o zemědělství.