Putování za vodou

VacekZe života školy

Dne 13.4.2023 proběhla odborná exkurze žáků všech ročníků oboru vodohospodář na téma „Putování za vodou“ pod vedením RNDr. Daniela Smutka. Exkurze započala u Zderazi, kde se účastníci seznámili s regionálními typy hornin a jejich vlivem na zasakování a pohyb vody pod zemským povrchem. Také jsme viděli způsob měření vydatnosti pramenů a měli možnost u pramene Kapalice i okusit vodu mělkého oběhu, která v podzemí strávila nejvýše 10 let. Dále i porovnat vydatnost různých vodních pramenů (od vydatnosti 0,05ls-1 přes 2ls-1 až po 80ls-1). Pak jsme navštívili několik vrtů na podzemní vodu, kde jsme se seznámili se způsoby měření hloubky hladiny podzemní vody ve vrtech a nakonec jsme mohli okusit chuť vody, která v podzemí strávila více než 35000 let. Součástí exkurze byla i návštěva úpravny pitné vody čerpané z vrtů, kde se z vody odstraňovalo železo a mangan.