Projektový den „Nultá“ hodina autoškoly

VacekZe života školy

BESIP ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS), Policií České republiky (PČR) a odborníkem na dopravní psychologii uspořádali na naší škole 20. 11. 2023 speciální projektový den určený pro střední školy. Společně připravili pětihodinový vzdělávací program pro 100 žáků druhých ročníků oborů Agropodnikání a Zemědělec – farmář. Program začal promítáním části dokumentu „13 minut“, který byl vytvořen renomovaným režisérem Vítem Klusákem. Tento dokument se zaměřuje na vážné dopravní nehody a osoby, které je způsobily. Skrze tento film měli studenti možnost nahlédnout do následků těchto tragických událostí a pochopit vážnost problematiky. Po promítání dokumentu se žáci rozdělili do menších skupin a začali navštěvovat jednotlivá stanoviště. Každá z účastnících se složek si pro ně připravila speciální program. HZS například demonstroval techniky záchrany z havarovaných vozidel, zatímco PČR se věnovala preventivním opatřením a vysvětlení dopravních předpisů. Dopravní psycholog se zaměřil na význam správného psychického nastavení řidiče a na rizika spojená s řízením pod vlivem alkoholu, drog či únavy. Kromě toho byly představeny i novinky v autoškole a další aktuální dopravní témata. Celý den byl plný interaktivních aktivit, diskusí a praktických ukázek, které měly za cíl nejen vzdělávat, ale také motivovat studenty k bezpečnému chování na silnicích.