Přednáška osevní postupy

VacekZe života školy

Pan inženýr Felcman s dlouholetou agronomickou praxí si připravil přednášku pro žáky 3.A a 3.B oboru Agropodnikání na téma osevní postupy. Teoretické vědomosti žáků z výuky doplnil poznatky z praxe – tvorba osevního postupu v podniku s rozdílnými půdními podmínkami, rozmístění plodin na polích s různými půdními druhy, tok materiálů v zemědělském podniku, LPIS, …. Informace žáci využijí v předmětech pěstování rostlin a učební praxe. Děkujeme moc!