Podzimní zemědělec

VacekZe života školy

Dne 5. října 2023 navštívily druhé ročníky oborů Agropodnikání a Zemědělec, farmář 57. veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC v Lysé nad Labem.

Studenti v rámci exkurze zhlédli výstavu drobnochovu, dále výstavu a nákupní trh Českého svazu chovatelů ovcí a koz spolu s bonitací plemenných beranů. Viděli bohatou paletu produktů včetně semen, květin, cibulovin, prostředků na ošetření rostlin a farmářských výrobků. Nechyběla ani výstava zemědělské techniky, na níž studenti prozkoumali nejnovější inovace a technologické pokroky v zemědělském a potravinářském průmyslu.